ISSN 1337-6179          dnes je pondelok 25. septembra 2023, meniny má Vladislav , zajtra Edita 
Lunárny kalendár na dnes
Lunárny kalendár na dnes
Lunárny kalendár na dnes
Lunárny kalendár na dnes
Lunárny kalendár na dnes
Lunárny kalendár na dnes
Znamenie:
Kozorožec
Fáza Mesiaca:
2. fáza
Časť rastliny:
koreň
Živel:
zem
Výživa:
soľ
Sila Mesiaca:
vzostupná
Magazín - článok
článok bol uverejnený: 30.8.2007

DETOXIKAČNÁ VANIČKA PO DRUHÉ alebo JE DETOXIKÁCIA NA PRINCÍPE ELEKTROLÝZY NAOZAJ ÚČINNÁ?

Vzhľadom na to, že sa okolo princípu fungovania elektrolytických detoxikačných prístrojov, či detoxikačných vaničiek, rozpútala veľká diskusia, ponúkame našim čitateľom na posúdenie podrobnejšie vysvetlenie.

Žijeme v betónových džungliach, dýchame znečistený vzduch, pijeme znečistenú vodu a jeme potraviny plné škodlivín. Okrem toho nosíme toxické umelé vlákna a sme takmer bez prestania vystavení elektromagnetickej interferencii a elektromagnetickému smogu. Do našich tiel tak ľahko prenikajú toxíny, ktoré sa usadzujú v bunkách a blokujú prúdenie energie.


Riešením tohto problému sa v poslednom období stala elektrolytická iontová detoxikácia pomocou prístroja Detox.

Elektrolytická iontová detoxikácia pomocou prístroja Detox je úplne bezpečný, veľmi účinný, jednoduchý a lacný spôsob, ako zbaviť bunky od toxínov a uviesť naše energetické pole opäť do rovnováhy. Je to celkom nový typ komplementárnej terapie pomocou špeciálneho detoxikačného kúpeľa nôh. Keď ponoríte nohy do ionizovaného vodného kúpeľa a dostanú sa do kontaktu s bioenergetickým poľom, začína v tele prirodzená detoxikácia a celková regenerácia organizmu. Detoxikácia rešpektuje princípy reflexnej terapie. Okrem toho sú na chodidlách začiatky meridiánových dráh, užívané v akupunktúre a kauzálnej medicíne, po nich sú prenášané podnety k príslušným orgánom, okrem iného aj prostredníctvom takmer dvoch tisíc pórov, ktoré sa nachádzajú na každom chodidle.

Kúru odporúčame podporiť pitím napr. Calli čaju a užívaním aj iných pre telo dôležitých prípravkov napr. na očistu od plesní, podporu imunity, naladenie hormonálneho systému a pod....

Týmto spôsobom sa harmonizuje a vyvažuje bunková energia, takže jednotlivé telesné bunky môžu fungovať efektívne, naplno prijímať živiny a vylučovať toxíny.


ELEKTROMAGNETICKÉ VYLAĎOVANIE

Celý svet je jeden jediný oceán elektromagnetických energetických polí, ktoré – nech sa už prejavujú ako vlnenie alebo ako častice - majú dve spoločné charakteristiky.

• pohybujú sa rýchlosťou svetla
• obsahujú elektrické a magnetické zložky, ktoré voči sebe vibrujú v pravom uhle

Ak majú bunky zdravého ľudského organizmu záporný potenciál v rozmedzí 70-90 milivoltov, prebieha absorpcia živín a vylučovanie toxínov normálne.

Oproti tomu stresované alebo poškodené bunky vykazujú záporný potenciál v rozmedzí 10-20 milivoltov.

Tieto bunky prijímajú minimum živín a vylučujú minimum toxínov.

Prístroj Detox napomáha optimalizácii záporného potenciálu a uvádza ľudský organizmus do ideálnej bioenergetickej rovnováhy.


REFLEXNÁ TERAPIA

Ľudské chodidlá majú obrovské množstvo pórov, mazových žliaz, nervových zakončení a reflexných bodov. Mazové žľazy sú tesne spojené so sieťou jemných kapilár, najmenších krvných ciev.

Určité body na chodidlách zodpovedajú istým orgánom a systémom v tele, takže ich môžeme stimulovať tlakom na rôzne body.

Na tomto princípe je založená aj reflexná terapia, z podobného celostného prístupu vychádza indická a tradičná čínska medicína.

Podľa akupunktúry, reflexologie, kineziologie a ďalších disciplín existujú v tele energetické dráhy. Stimulácia, deakcelerácia a vyrovnávanie telesných bioenergií – to všetko už bolo vedecky dokázané. Fyzici, chemici, biológovia, lekári, psychiatri a psychológovia z viacerých svetadielov prispeli svojimi objavmi k obohateniu nášho vedomia na tomto poli.


VIBRAČNÁ MEDICÍNA

Prístroj Detox vychádza z týchto princípov a nadväzuje na dielo dr. Royala Raymonda Rifeho, ktorý vynašiel a z konštruoval univerzálni prizmatický mikroskop, najsilnejší mikroskop na svete, ktorí mu umožnil v roku 1920 objaviť vírus ľudskej rakoviny.
Neskôr ešte objavil frekvenciu elektromagnetickej energie, ktorá dokázala zničiť vírus rakoviny, keď sa na ňu namierila. Skonštruoval prístroj, ktorý vysielal energetické pole a dokázal ničiť vírus rakoviny v tele pacienta. Jedna z ciest, ktorá na Rifeho výskumy dnes nadväzuje, je tzv. vibračná medicína.

Vibračná medicína je definovaná ako metóda, ktorá sa pokúša liečiť nemoc a transformovať ľudské vedomie prácou s energetickými štruktúrami, ktoré riadi fyzické prejavy života. Tvrdí, že je možné ľudí vyšetrovať elektrickými prístrojmi, ktoré vyrábajú magnetizmus – čo naznačuje, že máme vnútorné cirkulujúce jadro obsahujúce železo (hemoglobín) a elektrickú aktivitu vytváranú predovšetkým srdcom a mozgom (aktivita EKG a EEG).

Na Západe sa vibračná medicína praktikuje pomerne krátku dobu, na najrôznejších miestach planéty je odpradávna súčasťou tradičnej praxe – odhaduje sa, že takmer sto tradičných kultúr používa niektorú z foriem energetickej práce. Existuje mnoho techník, ktoré spadajú do tejto kategórie, vrátane akupunktúry, akupresúry, elektromedicíny, bioelektrickej stimulácie a elektromagnetických energií.


PRÁCA S ENERGIAMI LIEČI POMOCOU „REZONANCIE“

Atómy, ktoré tvoria fyzické telo, sú tvorené pohybujúcimi sa časticami s rôznymi elektrickými nábojmi.

Všetky substancie tela sú zhotovené z týchto pohybujúcich sa častíc. A tak akokoľvek vyzerá pevne, je každá bunka vlastne v pohybe lebo je vytvorená z energetických vĺn.

Práca s energiami zároveň môže liečiť tak, že ovplyvňuje rytmus, frekvenciu, vlnovú dĺžku a elektromagnetické náboje tela.

Chcete jednoduchý príklad pôsobenia rezonancie?

Zamyslite sa teda nad tým, ako na vás pôsobí hudba. Môže zmeniť vašu náladu, spôsobiť bolesť a dokonca ju môžete vnímať fyzicky, ak je veľmi hlasná.
Je tomu tak preto, že energetické vlny vo vašom tele sa zmenia, ako náhle začnú rezonovať s energetickými vlnami hudby.

Dr. Robert O. Becker, ktorý sa venuje otázke regenerácie telesných častí, objavil, že riadiaci systém, ktorý iniciuje, reguluje a zastavuje liečenie je elektrický. Prítomnosť elektromagnetického aspektu v tele bola opakovane demonštrovaná. Napríklad elektromagnetické pole produkované mozgom je ľahko zistiteľné a dá sa merať a analyzovať niekoľko stôp od hlavy.

Okrem elektrických frekvencií svalov, mozgu a srdca existuje ešte iné energetické pole, o menšej amplitúde a vyššej frekvencii.

Táto elektromagnetická energia je osemkrát až desaťkrát rýchlejšia ako ostatná biologická elektrina zistená na povrchu tela a asi polovične až tretinovo silná ako napätie nehybného svalu vyjadrené v milivoltoch.


A AKO TO FUNGUJE V DETOXIKAČNEJ VANIČKE?

Ľudské telo, ako dobre vieme, je tvorené prevažne vodou.

Krv, intersticiálné a intracelulárne tekutiny, oddelené rôznymi membránami, sú slané roztoky, ktoré existujú v tesnom vzájomnom vzťahu.

Keď sú do elektrolytického kúpeľa prístroja Detox vložené nohy alebo ruky, vznikne spojenie medzi telesnými tekutinami a vodou, pretože oboje sú slané.

Metóda Detox je založená na elektrolýze a podporuje prirodzenú detoxikáciu, ktorá telu umožňuje upevniť zdravie.

Detoxikácia je založená na bioenergetickej stimulácii rôznych tkanív, orgánov a systémov, ktoré potom môžu lepšie vykonávať svoju detoxikačnú funkciu.

Táto stimulácia pomáha obnoviť rovnováhu, ktorá zase pomôže upevniť naše zdravie. Elektrolýza v kúpeli spôsobuje uvoľňovanie rôznych substancií v dôsledku štiepenia molekúl vody. Tie sa premiestňujú k elektródam, lebo sú nimi vylučované, a prebieha transformácia, ktorá vyústi v zrážaní sa čiastočiek vo vode, zmenu jej farby a v uvoľňovaní plynov, a to silne ovplyvňuje náš organizmus.

Bioenergetické prúdenie vyvolané v tele má stimulujúci účinok na mikrocirkuláciu, môže pomôcť odstrániť prekážky a podporiť činnosť tkanív, orgánov a systémových funkcií.

Všetky tieto parametre, totiž:

• bio-energia tvorená mriežkou,
• elektrolytická voda vo vaničke spolu so schopnosťou vody prenášať informácie,
• prítomnosť mazových žliaz a reflexných bodov alebo zón na chodidlách a
• neustále bioenergetické prúdenie v tele

sú integrované do ionizačnej detoxikačnej metódy prístrojom Detox a využité k iniciovaniu procesu, ktorý umožňuje obnoviť rovnováhu potrebnú k upevneniu zdravia.

Elektrolýza spôsobuje zrážanie sa čiastočiek rozpustených vo vode rovnako ako tých, ktoré sú na koži či v póroch nôh (resp. rúk) ponorených vo vaničke.

Voda sa vďaka svojmu obsahu iontových solí zmagnetizuje, a pretože toto elektromagnetické pole je zachytávané telesnými tekutinami, šíri sa do celého tela. Mnohé reflexné zóny na nohách (resp. rukách) sú vo vaničke stimulované elektromagnetickou energiou a tieto stimuly sa prenášajú do rôznych orgánov a systémov.

Výsledkom je uvoľnenie usadenín a odpadových látok a prirodzená stimulácia orgánov, ktoré majú na starosti odvodňovanie a vylučovanie škodlivých látok z tela. Aby mohla vôbec prebehnúť elektrolýza, je potrebný ionizovaný roztok, ktorý uzavrie elektrický obvod medzi oboma elektródami.

Keď sa prístroj Detox zapne, prebieha elektrolýza prevádzaná ionizáciou vody. To má za následok vytváranie pevných čiastočiek, ktoré sa ukladajú na dne vaničky alebo sa vznášajú na hladine, je ich vidieť voľným okom ako aj zafarbovanie vody.

Migráciou iónov v elektrolytickom roztoku vzniká vo vaničke elektrický prúd.

Pohyb elektrónov od anódy vytvára v obvode externý prúd.

Elektróny sa pohybujú od katódy (-) k anóde (+).

Výskyt farieb, bublín a zmien povrchového napätia vody ako aj zmeny hodnôt pH vody, naznačujú, že vo vaničke detoxikačného prístroja prebieha elektrolýza a vytvorilo sa v nej elektromagnetické pole.

Ionizačná detoxikácia ponúka rýchlu, účinnú a bezpečnú metódu stimulácie a vyváženia bioenergetických polí tela, zlepšuje funkčnosť orgánov a podporuje auto-detoxikáciu.

Majte na pamäti, že keď je vám tridsať, štyridsať alebo päťdesiat, strávili ste presne toľko rokov tým, aby ste sa “dopracovali” k svojmu súčasnému zdravotnému stavu a toxicite.

Preto vám vrele odporúčame, aby ste pravidelne a priebežne podstupovali stimulačnú a detoxikačnú kúru s prístrojom Detox.


PRIEBEH DETOXIKÁCIE

Po zapnutí prístroja Detox začne prebiehať elektrolýza prevádzaná ionizáciou vody, kladné ióny smerujú ku katóde a záporné k anóde.

Táto elektrolýza spôsobuje vylučovanie látok, nachádzajúcich sa vo vode a v póroch a mazových žľazách nôh či rúk, ktoré sú ponorené vo vaničke.

Postupne sa objavujú bubliny a pevné čiastočky, ktoré sa usadzujú na dne vaničky alebo sa vznášajú na hladine. Sú dobre vidieť, lebo sa zafarbujú, väčšinou do žlta, hneda, zelena alebo na čierno. Zároveň sa pritom mení hodnota pH vody. Migráciou iónov v elektrolytickom roztoku vzniká vo vaničke veľmi slabý elektrický prúd. Pritom sa vytvára elektromagnetické pole, ktoré stimuluje reflexné zóny na nohách či rukách. Tieto stimuly sú prostredníctvom telesných tekutín predávané telesným orgánom a systémom a pomaly sa šíri po celom tele.

Elektrolýza vo vodnom kúpeli spôsobuje v dôsledku štiepenia molekúl vody uvoľňovanie mnohých rôznych substancií. Tieto substancie sa premiesťujú k elektródam. Zároveň prebieha transformácia, ktorá vyústi v zrazení čiastočiek vo vode, zmenu farby a uvoľňovaniu plynov. To všetko aktívne ovplyvňuje ľudský organizmus.

Bioenergetické prúdenie vyvolané v tele má stimulujúci účinok na mikrocirkuláciu v oblasti dolných (resp. horných) končatín, pomáha odstrániť energetické bloky a prekážky a podporuje činnosť mäkkých tkanív, telesných orgánov a systémových funkcií.

Elektrolýza spôsobuje zrážanie čiastočiek rozpustených vo vode a zároveň mikročiastočiek na koži a v póroch nôh (event. rúk) ponorených vo vaničke. Výsledkom je uvoľnenie usadenín a odpadových látok a prirodzená stimulácia orgánov, ktoré majú na starosti odvodňovanie a vylučovanie škodlivých látok z tela.

V priebehu detoxikácie popisujú ľudia rôzne pocity:

• Niektorí cítia mravenčenie, pichanie alebo aj miernu bolesť.
To môže byť spôsobené bio-elektrickým polom vytvoreným prístrojom Detox, ktoré je absorbované a využívané telesným tkanivom, orgánmi a systémami. Dochádza k rozbíjaniu bio-elektrických blokov, čo znova dokazuje účinnosť tohto procesu.
• Niektorí ľudia cítia silný príliv energie hlavne v ľavej časti tela.
• U niektorých osôb sa objavujú mierne bolesti v orgánoch, ktoré dlhodobo pociťujú ako oslabené alebo nemocné, napríklad ľadviny, žlčník alebo štítna žľaza. Ak sú tieto pocity nepríjemné, je možné kľukne prerušiť kúru a pokračovať po dvoch, troch dňoch, pričom ju môžme postupne predlžovať až do polhodiny.

Behom kúry je žiaduce odložiť šperky či elektronické prístroje.
Tieto predmety by totiž mohli narušovať bio-elektromagnetické pole, lebo vysielajú magnetické či rádiové vlny. Čím je toto pole čistejšie, tým lepšie.
,br> Odporúča sa popíjať vodu, je dobré nepodstupovať ju s prázdnym žalúdkom a nefajčiť v priebehu ani aspoň polhodinu potom.

Doporučená doba kúpeľa je u dospelých a detí nad 13 rokov 30 minút, pretože cyklus výmeny krvi (prietoku krvi celým organizmom) trvá u dospelých ľudí asi 20 minút. Kúpeľ kratší ako 20 minút preto nijak zvlášť nepomôže.

U detí je tento cyklus kratší, a preto by deti vo veku 8 až 13 rokov mali absolvovať iba 20 min. kúpeľ a deti vo veku 5 až 8 rokov iba 15 min. kúpeľ.


DOPORUČENÉ APLIKÁCIE:

Detoxikačná kúra pozostáva z 15 procedúr.

Pred začatím novej kúry sa odporúča približne mesačná pauza.

Hlavné zásady:

• Detoxikujte vždy v dobre vetranej miestnosti
• Behom liečebnej kúry pite vodu alebo čistiace čaje
• Nikdy nepodstupujte kúru s prázdnym žalúdkom. To platí hlavne pre osoby trpiace hypoglykémiou
• Detoxikáciu používajte vždy ako poslednú časť akejkoľvek terapie
• Nefajčite v priebehu kúry ani pol hodiny po nej
• Edematickí pacienti s obehovými problémami vkladajú do vaničky ruky namiesto nôh


Komu sa odporúča používanie prístroja?

• osobám, ktoré v zamestnaní podliehajú väčšiemu stresu, pociťujú vyčerpanosť, fajčia alebo konzumujú alkohol,
• osobám s oslabeným imunitným systémom,
pre tých, ktorí majú radi mastné jedlá,
• osobám s cukrovkou, vysokým krvným tlakom, zápalom kĺbov, dnou a ešte aj pre tých, ktorí utrpeli traumatické zranenie.


Na čo nesmieme zabudnúť pri používaní prístroja?

• pacienti s nízkou hladinou cukru v krvi musia pred začiatkom terapie niečo zjesť Detoxikátor znižuje hladinu cukru pri osobách trpiacich cukrovkou ako i pri tých, ktorí cukrovku nemajú, ale majú vysokú hladinu cukru v krvi. Preto sa pred detoxikáciou odporúča niečo zjesť, v organizme totiž môže klesnúť hladina cukru natoľko, že tento pokles môže spôsobiť nevoľnosť.

• u pacientov, ktorí užívajú lieky na reguláciu tepu srdca musíme s terapiou postupovať opatrne, no ani u nich nie je nemožná.

Začíname pomaly s krátkym trvaním, napr. 10 – 15 minút.

• • detoxikátor môžu používať i pacienti liečení dialýzou, cukrovkári berúci inzulín ako aj pacienti trpiaci nadmerným prietokom krvi v srdci. Detoxikácia pomôže odbúrať tie toxíny, ktoré srdce a obličky už nedokážu a nenaruší sa tým účinnosť liekov ani hladina inzulínu v krvi.
Počas terapie však musíme postupovať veľmi obozretne.

• môže sa použiť aj u pacientov s voperovanou kovovou protézou (napr. panvová protéza), musíme byť však opatrní, lebo u niektorých sa môže vyskytnúť nepríjemný pocit zo vznikajúceho elektromagnetického poľa. V takomto prípade treba terapiu okamžite prerušiť.

• deťom od 8 do 15 rokov sa odporúča 15 minútová terapia. V prípade dospelých je doba detoxikácie 30 minút, pri chronických ochoreniach 45 minút.

• Vo veku do 50 rokov môžeme terapiu prevádzať každý druhý deň, nad 50 rokov sa odporúča len raz za 3 dni.

• počas detoxikácie môžu byť spolu s toxínmi z organizmu vylúčené aj malé množstvá vápnika, uhľohydrátov, škrobov atď. Tieto látky odporúčame po detoxikácii doplniť vo forme vitamínov a minerálnych vôd.

• ak nie je isté či ten-ktorý pacient môže podstúpiť terapiu resp. ak sa vyskytnú akékoľvek nejasnosti alebo otázky s aplikáciou prístroja, treba si ešte pred začatím liečby vypýtať rady.


Čomu sa treba vyvarovať pri používaním prístroja:

1. nepoužívajte prístroj ak používate kardiostimulátor.
2. nedávajte prístroj na zjazvenú pokožku (čerstvé rany).
3. používanie prístroja sa neodporúča dojčiacim ani tehotným matkám.
4. používanie prístroja sa neodporúča do 8 roku veku dieťaťa.
5. pre použitím sa odporúča požiť nejakú tekutinu, (vodu, čaj, pod.).
6. používanie prístroja sa tiež neodporúča osobám s transplantovanými orgánmi.
7. používanie prístroja sa neodporúča osobám podliehajúcim psychologickej liečbe.


Doporučené indikácie:

• Normálne doporučené užívanie – trikrát v týždni u normálne silných osôb a jedenkrát u veľmi slabých osôb
• Akútne respiračne potiaže, možné trikrát
• Chronické respiračné potiaže, jedenkrát
• Akútne hepatické problémy, možné trikrát
• Chronická hepatitída, jedenkrát
• Chronické obehové problémy, jedenkrát
• Zažívacie problémy, možné dvakrát
• Po vypití veľkého množstva alkoholu najskôr o dva dni
• Pri problémoch súvisiacich so stresom, možné trikrát
• Pri nemociach alebo infekcii močových ciest (napríklad u cysticídy) považujeme za optimálne dve až tri kúry týždenne, dobré je piť pritom brusnicovú šťavu
• Ženské nemoci, dvakrát až trikrát týždenne, ak nie je pacientka príliš slabá, inak iba jedenkrát
• Mužské nemoci, dvakrát až trikrát
• Artritída a reumatické potiaže, dvakrát až trikrát, u geriatrických alebo veľmi ťažkých prípadoch dbajte na to, aby pacient detoxikoval po prvé nohami a po druhé rukami
• Deti polovičnú dobu a maximálne dvakrát týždenneVÝSLEDKY DETOXIKÁCIE

Voda nás všade obklopuje.

Všetko čo zjeme, vypijeme, vdýchneme obsahuje vodu. Pretože aj 70 % ľudského organizmu tvorí voda, organizmus veľmi ľahko reaguje s vodou v procese detoxikácie.

Ak si pacient počas detoxikácie dá nohy do vody, toxíny sa cez chodidlo vylúčia.

Prístroj je pri adekvátnom použití i na to, aby odstránil tuk z cievnych stien a takýmto spôsobom redukoval hladinu lipidov v krvi. Odporúčaná teplota vody je približne 40 oC.

Zmenu sfarbenia vody môže zapríčiniť i kvalita vody, prítomnosť kovov a solí aj v prípade, že nohy vo vode nie sú. Tvrdosť a znečistenosť vody sa v závislosti od regiónu tiež líši, a preto sa môžu líšiť i dosiahnuté výsledky.

V rôznych oblastiach môže žiť väčší počet ľudí zo zápalom kĺbov, kým inde môže byť väčšie percento obyvateľov postihnutých problémami obličiek.

Práve preto pri používaní prístroja nie je jednoduché vyvodiť všeobecné konzekvencie. Neustále pozorovanie a skúsenosti môžu pomôcť k vyvodeniu správnych dôsledkov. Priebeh detoxikácie môže ovplyvniť aj obsah minerálov vo vode, napr. ak vo vode vidíme veľa čiernych bodiek, 20 - 40 % ich celkového množstva tvorí kvalita vody, ale 60 - 80 % sú toxíny vyplavené z organizmu.

Pravidelným používaním detoxikačného prístroja si môžeme počas krátkeho obdobia všimnúť výrazné zlepšenie nášho zdravotného stavu.


ČO PREZRÁDZA SFARBENIE VODY?

Voda môže počas procesu detoxikácie získať rôzne farby. Z toho je možné posúdiť, ktoré orgány máme zaťažené a čo môžu vyvolávať:

Žltozelená: obličky, močový mechúr, vylučovacie orgány gynekologické problémy a choroby prostaty

Oranžová: kĺby zápaly kĺbov, reuma, dna

Hnedá: pečeň fajčenie, nadváha, edém, pečeňové problémy

Čierna: prítomnosť ťažkých kovov pečeňové problémy, prehnané požívanie alkoholu, astma

Tmavozelená: tráviaci trakt žlčník, kardiovaskulárny systém, problémy imunitného systému

Biela spenená: miazgová sústava obsah toxínov v miazgovej sústave, nespavosť, kožná alergia, nepravidelná menštruácia

Biela bodkovaná: nesprávne fungovanie enzýmov nedostatok tekutín, nadúvanie, bolesti hlavy, zápcha, snenie, studené ruky alebo nohy

Čierna bodkovaná: prítomnosť ťažkých kovov cukrovka, kŕče

Červená bodkovaná: na stenách krviniek krvné zrazeniny, rýchle zrážanie krvi, vysoký krvný tlak


Pravidelným používaním detoxikačného prístroja môžeme zachovať svoju vitalitu a životnú silu.

Zdroj: Centrum Harmony; centrum.mysteria.cz

Zaradený v rubrike: Očista organizmu (všetky články v rubrike)
Článok bol prečítaný: 22151 krát

Fotogaléria ku článku

Zobraziť detail obrázku...
Foto: archív redakcie

Súvisiace informácie

Ponúkate službu alebo produkt súvisiace s článkom? Toto je miesto pre Vašu reklamu. Neváhajte a zviditeľnite svoje podnikanie! Pridajte SEM svoj odkaz vo forme textu alebo obrázku, alebo s kontaktnými údajmi o Vás.
Ak chcete pridať Vašu reklamu pod tento článok, napíšte nám na náš email: magazin.luna@outlook.com

ŠTÚDIO ZDRAVIA - akreditované detoxikačné a bioregeneračné centrum
Predaj detoxikačných vaničiek a náhradných dielov priamo, aj prostredníctvom ON-LINE OBCHODU na www.studiozdravia.info v sekcii On-line obchod/zdravotné pomôcky.
Predaj detoxikačných vaničiek a náhradných dielov priamo, aj prostredníctvom ON-LINE OBCHODU na www.studiozdravia.info v sekcii On-line obchod/zdravotné pomôcky.


predplatitelia

Copyright (C) 2007 - 2023 Magazín LUNA, s.r.o., ISSN 1337-6179
(verzia aplikácie 4.14)